Nasza Kancelaria zajmuje się:
 • prawem ubezpieczeń, szczególnie sprawami dotyczącymi odszkodowań (szkody majątkowe, osobowe, komunikacyjne, OC, AC, NNW, zadośćuczynienie za krzywdę, renty, koszty leczenia, utracone zarobki, likwidacja szkód, odwołania od decyzji zakładu ubezpieczeń, wypadki komunikacyjne, zalania mieszkań, pożary mieszkań),
 • prawem cywilnym, w tym sprawami o: zasiedzenie, ochronę własności, ochronę posiadania, zniesienie współwłasności, spadek, podział majątku,
 • prawem rodzinnym i opiekuńczym, w tym sprawami o rozwód, separację, limenty i podał majątku,
 • prawem pracy, w tym reprezentowaniem pracowników oraz pracodawców w sporach sądowych, np. dotyczących nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,
 • prawem ubezpieczeń społecznych, w tym odwołaniami od decyzji ZUS i KRUS,
 • prawem administracyjnym i sądowo-administracyjnym, w tym odwołaniami od decyzji organów, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • prawem karnym, w tym obroną oskarżonego przed sądem lub reprezentowaniem pokrzywdzonego (oskarżycielstwo posiłkowe),
 • prawem handlowym, w tym rejestracją spółek, zgłaszaniem zmian w KRS,
 • sporządzaniem umów,
 • windykacją należności,
 • prowadzeniem negocjacji,
 • doradztwem.

Kancelaria świadczy usługi w języku polskim i angielskim.