odszkodowania

Prawo ubezpieczeń

Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze towarzystw ubezpieczeń, w tym:

  • w tworzeniu i opiniowaniu ogólnych warunków ubezpieczeń (OWU),
  • doradztwie prawnym na etapie likwidacji szkód (wydawanie opinii prawnych),
  • negocjacjach z ubezpieczonymi i poszkodowanymi,
  • sporach sądowych, w tym m.in. sporach wynikających ze szkód komunikacyjnych (OC, auto casco, NNW), sporach dotyczących roszczeń majątkowych za szkody na mieniu i za szkody na osobie,
  • dochodzeniu roszczeń regresowych.