prawo-cywilne

Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego oferujemy usługi m.in. w następujących sprawach:

  • nabycia, utraty, przeniesienia własności,
  • ochrony własności lub posiadania,
  • dotyczących stwierdzenia zasiedzenia,
  • dotyczących współwłasności,
  • projektowania i opiniowania umów,
  • dochodzenia odszkodowań, zadośćuczynień i rent,
  • roszczeń konsumentów.