prawo-pracy

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W dziedzinie prawa pracy oferujemy pomoc prawną polegającą m.in. na:

  • reprezentowaniu pracowników oraz pracodawców w sporach sądowych dotyczących nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, sprostowania świadectwa pracy, mobbingu lub dyskryminacji w miejscu pracy,
  • przygotowaniu i opiniowaniu dokumentów z zakresu prawa pracy (np. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menadżerskie, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o powierzenie mienia pracownikowi)
  • sporządzaniu opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • doradztwie prawnym przy przeprowadzaniu zwolnień grupowych.

Posiadamy również doświadczenie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym:

  • w sprawach o świadczenia wypłacane przez ZUS i KRUS (emerytury, renty),
  • w sporządzaniu odwołań od decyzji ZUS i KRUS.