sprawy-o-zaplate

Sprawy o zapłatę

Posiadamy doświadczenie w sprawach o roszczenia pieniężne, zarówno na rzecz wierzycieli jak i dłużników. W tym zakresie nasze usługi obejmują m.in.:

  • przedsądowe dochodzenie wierzytelności,
  • postępowania sądowe,
  • postępowania egzekucyjne,
  • negocjacje.