odszkodowania

Prawo ubezpieczeń

Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze towarzystw ubezpieczeń, w tym: w tworzeniu i opiniowaniu ogólnych warunków ubezpieczeń (OWU), doradztwie prawnym na etapie likwidacji szkód (wydawanie opinii prawnych), negocjacjach z ubezpieczonymi i poszkodowanymi, sporach sądowych, w tym m.in. sporach wynikających ze szkód komunikacyjnych (OC, auto casco, NNW), sporach dotyczących roszczeń majątkowych za szkody na mieniu i za [...]
prawo-pracy

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W dziedzinie prawa pracy oferujemy pomoc prawną polegającą m.in. na: reprezentowaniu pracowników oraz pracodawców w sporach sądowych dotyczących nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, sprostowania świadectwa pracy, mobbingu lub dyskryminacji w miejscu pracy, przygotowaniu i opiniowaniu dokumentów z zakresu prawa pracy (np. umowy o [...]